Rejseforlængelse ved tilkøb til alle enkeltbilletter

Gyldighed

Hvis du har en gyldig enkeltbillet, men skal rejse i én zone mere, end billetten dækker, kan du købe en tilkøbsbillet på én zone. Du skal købe tilkøbsbilletten, inden den først købte billets tidsbegrænsning udløber samt i grundbillettens gyldighedsområde eller i en zone, der ligger lige op til gyldighedsområdet.

Er tilkøbsbilletten udstedt med en zoneangivelse indenfor den oprindelige billets gyldighedsområde udvides gyldigheden til første zonering udenom zonen angivet på tilkøbsbilletten. Er tilkøbsbilletten udstedt med en zoneangivelse i en zone der ligger lige op til den oprindelige billets gyldighedsområde er billetten gyldig i den angivne zone.

Gyldighedstiden for tilkøbsbillet samt oprindelig billet til korte rejser beregnes ved at lægge et kvarter til tiden på den oprindelige billets gyldighed.

Gyldighedstiden for en tilkøbsbillet til lange rejser er 1 time og 15 minutter fra tilkøbsbillettens startgyldighedstid. Tilkøb til lange enkeltbilletter kan kun købes som forlængelse af start- eller destinationszone.

Du kan rejse ubegrænset med tog, bus eller metro indenfor den gyldighed, der er købt 1-zonesbillet til.

En billet på én zone er kun gyldig, hvis den fremvises sammen med den grundbillet, der er købt til rejsen.

Skal du forlænge rejsen med mere end 1 zone, købes en ny billet. Den oprindelige billet og den ny billet opfattes som to separate rejser.

Køb tilkøbsbillet

Tilkøbsbilletten på 1 zone kan købes: