Pendlerkort til korte rejser

Pendlerkort er til dig, der rejser samme strækning mere end ca. 26 gange (13 dage tur/retur) om måneden.

For korte rejser mellem 2-8 zoner udstedes pendlerkortet med faste zoner gældende efter gennemkørsels princippet. Du kan bruge kortet til et ubegrænset antal rejser i de sammenhængende zonenumre og i den periode, kortet er gyldigt til (fra 30-60 dage).

Der udstedes pendlerkort til voksne og til børn. Pendlerkort udstedes også til 1. klasse ved køb af et fast tillæg til pendlerkortet i gyldighedsperioden.

Pendlerkort på 2-8 zoner kan købes:  

Brug og gyldighed

Du betaler en fast pris for antallet af zoner på dit pendlerkort.

De gyldige zoner fremgår af mobilpendlerkortet. På rejsekort kan du se dine gyldige zoner på rejsekort-automaterne eller på din personlige side på www.rejsekort.dk.

Pendlerkort på app er først gyldigt, når det er modtaget på enheden og kan fremvises på forlangende.

Gyldigheden for et pendlerkort er fra 30 til 60 dage. I DSB app er gyldighedsperioden maximalt 59 dage. Gyldighedsperioden starter kl. 00.00 på kortets første gyldighedsdag. Perioden slutter kl. 04.00 efter sidste gyldighedsdag, dog kl. 23:59 for pendlerkort på rejsekort.

Pendlerkortet er et personligt kort og må derfor kun bruges af den person, det er udstedt til. Der må ikke rettes eller påføres oplysninger i kortet. Se i øvrigt afsnit 9 om ”Misbrug af billetter og kort”.

"Gennemkørsels-princippet"

Når du rejser på et  pendlerkort til korte rejser (2-8 zoner), betaler du for det antal zoner, du kører i. Dog skal et pendlerkort som minimum være til to zoner.

De valgte zoner skal altid være sammenhængende.

På et 3-zoners pendlerkort kan du derfor kun køre i de tre zonenumre, der står på kortet.

Pendlerkort zone 2-8

Se zoner for din rejse

Du kan se alle zonerne på vores zonekort for hele Sjælland, Lolland, Falster og Møn.

Se kort i fuld størrelse

Download som pdf

Med en computer kan du også på Rejseplanen se zonerne for din rejse.

  • Søg din rejse på Rejseplanen
  • Klik på ikonet i hjørnet af kortet  
  • Vælg "Takstzoner" 

 --> 

Børn

Pendlerkort til børn og unge under 16 år sælges på samme vilkår som pendlerkort til voksne.

Særlige krav

Pendlerkort til børn og unge kan bruges, indtil du fylder 16 år. Du skal betale voksenpris, fra du fylder 16 år. Børn og unge kan kun købe personlige kort (gælder pendlerkort på alle medier mobil og rejsekort) forud, hvis kortet træder i kraft, før de fylder 16 år. Det kan højst være gyldigt 30 dage efter det fyldte 16. år (fødselsdag eksklusiv).

Med et pendlerkort til børn og unge kan du gratis medtage et barn under 12 år.

Læs mere om rejseregler for børn

Refusion

Find information om refusion af pendlerkort

Køb pendlerkort til korte rejser