Ungdomskort

Rejs ubegrænset med bus, tog og metro til og fra dit uddannelsessted samt hvor du bor.

  • Du skal gå på en ungdoms- eller videregående uddannelse – eller være 16-19 år
  • Gyldigt i 30-120 dage
  • Giver desuden rabat på offentlig transport i hele Danmark

Værd at vide

Når du bestiller dit ungdomskort, kan du vælge at få kortet tilsendt som plastickort eller via appen Mit Ungdomskort. Opfylder du ikke kravene til et Ungdomskort, kan et pendlerkort eller rejsekort være noget for dig alt efter, hvor meget du rejser.

Ungdomskort

Køb og forny online. Leveringstid op til 14 dage.

Køb Ungdomskort

UNG Logo

Med ungdomskort får du:

  • Fri pendling mellem hjem og skole/uddannelsessted
  • Fri rejse i den kollektive trafik inden for enten zonerne 1-99, 101-199, eller 201-299, afhængig af hvor du bor – alle ugens dage.
  • Mulighed for at rejse til børnetakst (enkeltbillet) udenfor dit eget zoneområde på Sjælland, Lolland, Falster og Møn med bus, tog og metro.
  • Mulighed for at købe ungdomsbilletter ved rejse med tog mellem landsdelene og mellem de enkelte takstområder udenfor Sjælland, Lolland, Falster og Møn.
  • Mulighed for rejse til børnetakst (enkeltbillet og rejsekort) inden for takstområderne i det øvrige Danmark.

Pris og gyldighed

Et ungdomskort har en fast dagspris. Prisen reguleres årligt og er forskellig for unge på ungdomsuddannelse hhv. videregående uddannelse eller udenfor uddannelsessystemet. Prisen for ungdomskort udregnes altid ud fra gældende dagspris, fastsat i lovgivningen.

Der betales for samtlige dage, kortet er gyldigt (inklusiv weekend, helligdage mm).

Ungdomskortet skal forevises ved kontrol.

Kortet er personligt og sælges som pendlerkort med gyldighed i 30 til 120 dage.

Gyldighedsperioden starter kl. 00.00 på kortets første gyldighedsdag. Perioden slutter kl. 04.00 efter sidste gyldighedsdag.

Køb og fornyelse

Du kan købe ungdomskort på www.mitungdomskort.dk

Hvis du er studerende, skal du være opmærksom på, at dit uddannelsessted skal godkende at du går på skolen, før den endelige bestilling går videre til dit trafikselskab. Retten til ungdomskort gælder ikke, før denne godkendelse har fundet sted. Du får herefter kortet tilsendt.

Refusion, ændring og erstatningskort

Ændring og bestilling af erstatningskort sker via www.mitungdomskort.dk

Afbryder du din uddannelse, skal du selv afmelde kortet via www.mitungdomskort.dk

Hvis du ikke får brug for dit ungdomskort, kan det tilbagebetales efter følgende regler: Kortet skal have været brugt i minimum 30 dage, og der skal være minimum 30 dage tilbage til tilbagebetaling. Der opkræves ikke gebyr.

Kontakt

For spørgsmål vedr. ungdomskort henvises til www.mitungdomskort.dk