Køreplanændringer på buslinjer i Høje Taastrup kommune

Høje Taastrup Kommune har i forbindelse med trafikbestilling 2019 besluttet at lave en række ændringer i kommunens busdrift.

Nogle linjer får ny rute, nogle nye afgangstider, nogle flere eller færre afgange mens andre bare er tilpasset en lille smule, så de passer bedre til andre busser eller tog.

Ændringerne træder i kraft ved køreplanskift søndag den 14. april 2019.

Du kan se ændringerne, og hvordan de påvirker din busrute nedenfor:

114:

Den 14. april starter en ny myldretidslinje mellem Sengeløse, Frøgård Alle, Høje Taastrup St. og City 2. Linjen giver en direkte og hurtigere forbindelse mellem Høje Taastrup og Sengeløse og supplerer samtidig linje 116 ved City 2, på Frøgård Allé og i Sengeløse.

Se køreplanen her | Find din rejse på rejseplanen.dk

115/116:

Fra 14. april får linje 116 ny køreplan, en ændret rute og får tilføjet linjenummeret 115. Linje 115 og 116 kører samme rute men i hver sin retning. Linjerne kører Høje Taastrup St. – Frøgård Allé – Charlotteager – Hedehusene St. – Fløng – Soderup – Sengeløse - Vridsløsemagle – Høje Taastrup St. Der vil være afgange en gang i timen i tidsrummet ca. 5-24 på hverdage samt 8-24 i weekenden.

Bemærk at linje 115/116 ikke længere vil betjene strækningen mellem Hedehusene St. og Reerslev. I stedet bliver linje 224 forlænget fra Tune via Reerslev til Hedehusene St.

City 2 betjenes ikke længere af linje 115/116. Hvis du kører mellem City 2 og Frøgård Allé eller Sengeløse henvises til den nye linje 114 eller 123/400(S) med skift til 115/116 på Høje Taastrup St.

Ruten mellem Høje Taastrup St. og Vridsløsemagle ændres via Gadehavegårdsvej.

Marbjerg vil fremover ikke være busbetjent. Vi henviser til Flextur.

Se køreplanen for linje 115 her | Se køreplanen for linje 116 her | Find din rejse på rejseplanen.dk

117/118:

Fra 14. april får linje 117 og 118 ny køreplan med ændrede afgangstider og flere afgange. De ekstra afgange tilføres på hverdagsaftener mellem 19-21, lørdage mellem 14-21 og søndage mellem 8-21, hvor linjerne vil have to afgange i timen i stedet for en.

Se køreplanen for 117 her | Se køreplanen for 118 her | Find din rejse på rejseplanen.dk

224:

Fra 14. april forlænges linje 224 fra Tune via Reerslev til Hedehusene St. Linje 224 erstatter linje 116 mellem Reerslev og Hedehusene St. og gør det samtidig muligt at rejse mod Karlslunde, Greve og Hundige. På hverdage vil der være to afgange i timen indtil kl. 20 og på hverdagsaftener og i weekenden en afgang i timen.


Se køreplanen her | Find din rejse på rejseplanen.dk

850:

Den 14. april bliver linje 850 nedlagt. Der vil blive sat flere afgange ind på linje 117 og 118. Et alternativ kunne være Flextur læs mere på www.moviatrafik.dk/flexkunde, yderlig henvise til at alle Movias busser køre med lavgulvsbusser.

Find din rejse på rejseplanen.dk