Velkommen tilbage i bus, tog og metro

Velkommen tilbage i bus, tog og metro

Sommerferien er slut og mange skal tilbage til den kollektive transport. Også i sommerferien har vi brugt tiden på at forbedre den kollektive transport og sikre, at busser, tog og metro er tryg at bruge.

Derfor gør vi ekstra grundigt rent, vi har personale på stoppesteder og stationer, som kan hjælpe kunderne og holde øje med, hvor der er behov for ekstra kapacitet. I DOT følger vi fortsat sundhedsmyndighedernes råd og kommunikerer disse til kunderne i relevante kanaler.

Vi har også brug for din hjælp. Vi skal fortsat passe på hinanden og følge myndighedernes råd. Din daglige rejse er derfor ikke helt som før, men det bliver en god tur, når vi alle rejser med omtanke.

Hvordan kører vi med omtanke?

Vi ved fra aktuelle undersøgelser, at vores kunder kender myndighedernes råd og er opmærksomme på at passe på hinanden.

Vi gør også vores bedste for at lytte til dig. Derfor laver vi løbende undersøgelser og følger op med tiltag og information, som hjælper dig og andre til en bedre tur.

Se i videoen hvordan vi bl.a. gør rent i busserne.

Dem der har rejst med kollektiv transport føler sig trygge

Tryghed ved den offentlige transport

Se hvad andre er opmærksomme på i den kollektive transport

Hvad er folk opmærksomme på

Rejs med omtanke

Du rejser med omtanke, når du følger myndighedernes råd. Ikke kun ombord på bus, tog og metro, men også i kiosker, på stationer og ved stoppesteder.

Spørgsmål og svar om rejse med omtanke

Læs mere om konkrete tiltag i bus, tog og metro.

Bus og lokaltog
Tager buschaufføren igen imod kontantbetaling, nu hvor I åbner fordøren?

Kontantsalget er stadig midlertidigt lukket af hensyn til at undgå smitterisiko for chaufførerne. Hensynet til chaufførernes arbejdsforhold er ét hensyn, men i Movia er vi også optaget af hensynet til kunderne og chaufførens rolle i bussen. Vi henviser til rejsekort, DOT app og sms-billet, som rigtig mange kunder bruger flittigt. 

Hvornår åbner I for kontantsalget igen?

Hensynet til chauffører er ét hensyn vi tager. Et andet er hensynet til kunderne, som naturligvis også er med i de samlede overvejelser. Vi har mange kontantløse billetløsninger, som kunderne bruger flittigt. Når vi åbner fordøren uden at genåbne kontantsalget, er det også fordi vi kan se, at det har en betydning, at chaufføren er med til at sørge for, at kunderne har gyldig billet de går ind i bussen.

Hvordan sikres det, at man ikke sidder ansigt til ansigt i busserne?

I oplysningskampagner og med plakater i bussen vil vi guide vores kunder til at følge myndighedernes anbefalinger om at sidde med næsen i samme retning, at holde 1 meters afstand, hvor det er muligt, at have en høj håndhygiejne og rejse uden for myldretiden, hvis muligt. De sæder i busserne, der vender fronten mod hinanden, og som er åbne for benyttelse, har vi målt. Afstanden er over 1 meter.

Så når blot man følger myndighedernes anbefalinger for adfærd i den offentlige transport, er det trygt at rejse med bussen.

Hvordan hjælper Movia til at passagerne kan holde en meters afstand?

Vi følger myndighedernes anbefalinger og guider vores kunder, så man trygt kan færdes i den offentlige transport - ligesom vi har gjort det under hele COVID-19. Det vi hører fra kunder, vores billetkontrollører, chauffører og det personale, vi har på gaden på de store skiftesteder er, at kunderne rejser med omtanke og er rigtig gode til at holde afstand og vise hensyn.

Ifølge de nye anbefalinger kan man sidde med næsen i samme retning. Man rådes til at holde 1 meters afstand, hvor det er muligt, at have en høj håndhygiejne og fortsat rejse uden for myldretiden, hvis det er muligt. Når blot man følger myndighedernes retningslinjer for adfærd i den offentlige transport, er det trygt at rejse med bus og lokaltog.  

Hvor mange må der være i busserne?

Sundhedsstyrelsen har med virkning fra 1. august 2020 opdateret sine generelle anbefalinger til de rejsende i den kollektive transport. Det nye er, at passagerer nu opfordres til at medbringe et mundbind, som kan anvendes, når det ikke er muligt at holde den anbefalede fysisk afstand, f.eks. ved trængsel. 

Retningslinjerne fra myndighederne betyder fortsat, at man i Movias busser kan benytte alle sæder bag forreste sæderække og halvdelen af ståpladserne. Det vil sige op til 30 passagerer i små busser, 50-60 i almindelige busser, og op til 70 passagerer i ledbusser, som f.eks. 2A og 5C. 

Hvordan har I fokus på rengøring?

Den indvendige rengøring i busserne er skalleret markant op – og der gøres grundigt rent hver dag med fokus på holdestænger, stopknapper m.v.

Hvad gør I af ekstraordinære ting for at hjælpe passagerer som skal med bus?

Movia har personale på gaden i morgen- og eftermiddagsmyldretid på flere store skiftesteder, som holder øje med, hvor der kan være behov for ekstra kapacitet og guider kunderne.

I busser og lokaltog vil vi skilte med myndighedernes anbefalinger til de rejsende i den kollektive transport. 

Hvordan tjekker I op på, at den ekstraordinære indvendige rengøring af bussen bliver gjort hver dag?

Movia indfører en rengøringsseddel, som vil hænge i alle busser, så man kan se, om bussen bliver gjort indvendigt rent hver dag.

Vi har jævnligt personale ude i busserne, som tjekker om rengøringen bliver registreret på sedlerne, og værdsætter at få henvendelser fra kunder om busser, hvor rengøringssedlen ikke er udfyldt, så vi kan formidle det videre til den pågældende opera-tør, så der kan rettes op på det. Her er det meget vigtigt at kunderne noterer sig, hvilket nr. den pågældende bus har, så vi kan gøre vores operatør opmærksom på, hvilken bus de skal være obs. på at få gjort ren. Nummeret står typisk udenpå bussen oppe ved chaufføren.

Hvad gør I for at mindske trængsel i busserne?

Vi følger myndighedernes retningslinjer. Vi har fortsat i en periode personale på gaden på de store stoppesteder for at guide vores passagerer til den anbefalede adfærd - som vi har gjort det under hele COVID-19. Myndighederne anbefaler at sidde med ansigtet i samme retning, at holde afstand, hvor det er muligt, at have en høj håndhygiejne, rejse uden for myldretiden, hvis det er muligt, og ikke rejse med kollektiv transport, hvis man er smittet eller formodet smittet. Vi holder også fat i vores ekstraordinære daglige indvendige rengøring. Vi oplever, at passagerne er rigtig gode til at passe på hinanden og vise hensyn. Når man følger myndighedernes retningslinjer for adfærd i den offentlige transport, er det trygt at rejse med bus og lokaltog. 

Hvorfor deler I ikke mundbind ud til jeres passagerer?

De danske myndigheder har på baggrund af WHO's anbefalinger vurderet brugen af mundbind igen. De danske myndigheder vurderer, at der i helt særlige situationer kan være behov for, at man som passager benytter mundbind. Det gælder, hvis der er trængsel og det ikke er muligt at holde fysisk afstand. Opfordringen til at medbringe mundbind skal sikre, at man som passager er parat til at kunne beskytte sine medpassagerer i særlige situationer, hvor andre redskaber til at forebygge smitte ikke rækker.

Myndighederne har dermed lagt det ud til den enkelte borger at vurdere, om man har behov for at købe mundbind og have det med i tasken, hvis man skulle komme i en situation, hvor man får brug for et mundbind. Vurderingen er fortsat, at generelt kan man bevæge sig i det offentlige rum uden at bruge mundbind. Derfor deler vi ikke mundbind ud til vores passagerer.

Læs mere om brug af mundbind på www.sst.dk/mundbind

Hvad med chaufførerne, skal de ikke også have mundbind på?

Det er en vigtig opgave for Movia at passe godt på vores chauffører og passagerer. Chaufførerne har under hele coronakrisen ydet en formidabel indsats under vanskelige forhold, og passagerne er rigtig gode til at rejse med omtanke og vise hensyn til hinanden. Det vil vi gerne blive ved med at passe på. 

Baseret på en aftale indgået mellem Movia, de operatører som kører busserne og 3F, har chaufførerne mulighed for at benytte visir og med de nye anbefalinger har de nu også mulighed for at benytte mundbind, hvis de vurderer, at de har behov for det. Samtidig har Movia for at undgå unødig smitterisiko ved at mindske den tætte kontakt mellem chauffør og passagerer fastholdt, at busserne hviler på et selvbetjeningsprincip, og derfor tager vi ikke imod kontanter. 

Movia vurderer løbende forholdene og nye anbefalinger fra myndighederne.

S-tog, Fjern- og Regionaltog
Hvorfor indfører DSB pladskrav?

Det er en anbefaling fra Regeringen, at DSB sætter nye initiativer i værk for at inddæmme smitten af Coronavirus. Pladskrav betyder, at du skal bestille/købe en pladsbillet, når du skal rejse med DSBs tog (gælder ikke S-tog). Pladsbilletten er gratis indtil videre.

Særligt for togbusser angående pladsbilletkrav

Der er ikke krav om pladsbilletter med rejser der foregår med Togbus. Vi sørger sammen med buschaufføren for, at myndigheders retningslinjer overholdes.

Særlig for rejsende med cykler angående pladsbilletkrav

Gældende for rejser med Fjern- eller Regionaltog: Hvis du skal have cykel med i toget, skal du være opmærksom på, at du både skal købe en billet og i nogle tilfælde en særlig pladsbillet til din cykel. En cykelpladsbillet koster 30 kr.

Gældende for rejser med S-tog: Her gælder de sædvanlige regler for cykelmedtagning. Du kan tage cyklen med kvit og frit, og du skal ikke købe pladsbillet.

Jeg er daglig pendler, hvordan jeg skal forholde mig?

Hvis du rejser med InterCity, InterCityLyn eller Regionaltog, skal du købe en pladsbillet til 0 kroner. Du skal ikke købe en specifik pendlerpladsbillet.

Hvor kan jeg læse mere om pladsbilletter til tog?
Metro
Hvor mange passagerer må der være i hvert tog?

De lempede afstandskrav betyder at vi kan køre med halvt fyldte tog.  

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man holder fysisk afstand på 1 meter og især undgår at være tæt, hvis man er ansigt-til-ansigt. Der kan være en række situationer, hvor det – også over længere tidsrum – ikke er muligt at sikre mindst 1 meters afstand mellem personer, eksempelvis i toget. I de situationer anbefaler Sundhedsstyrelsen, at passagererne sidder med ansigtet i samme retning, og uden ansigt-til-ansigt kontakt under 1 meter. 

Hvad gør I, hvis et tog er fyldt med passagerer?

Det er en fælles opgave sammen med vores passagerer, at tog og stationer ikke bliver overfyldte. Vores personale på stationer og i tog vil, hvis vi vurderer, at det nødvendigt, hjælpe med at tømme tog og få passagerer væk fra stationerne. Vores kontrolrum vil også lave udkald i tog og på stationer, hvor de beder passagerer om at forlade toget/stationen, hvis det bliver nødvendigt. Vi vil også løbende kigge på behovet for at udvide myldretidsperioden, dvs. den periode, hvor vi kører med maksimale antal tog i drift. 

Derfor er det vigtigt, at du altid følger personalets instrukser. Disse tiltag kan betyde, at passagerne i den kommende tid må forvente, at rejsetiden kan blive længere, fordi der er behov for fortsat at begrænse antallet af mennesker og sikre, at der er afstand mellem passagererne.   

Opretholder I den ekstra rengøring af tog og stationer?

Ja, det gør vi, og har også opjusteret rengøringen på stationer og i tog.

Der vil blive gjort rent på eksempelvis flader, håndtag i tog, billetautomater og elevatorknapper flere gange dagligt samt om natten.
 

Sætter I håndsprit op på stationerne?

Vi har sat håndsprit op på Lufthavnen st., som vil blive tjekket og opfyldt løbende.  

Vi sørger derudover for ekstra rengøring af tog og stationer, så flader, håndtag i tog, elevatorknapper og billetautomater bliver rengjort flere gange dagligt. Og så opfordrer vi passagerer til at holde god håndhygiejne og medbringe håndsprit når de bevæger sig ud.